ติดต่อเราได้ที่ 085-245-3985

Home

"ขนมเปี๊ยะโฮมเมด สูตรดั้งเดิมยาวนานมากว่า30ปี "

หอม อร่อย สดจากเตาทุกวัน

โทร.085-245-3985

ขนมเป๊๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม

ขนมเป๊๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะไหว้เจ้า

ขนมเปี๊ยะไหว้เจ้า

ขนมเปี๊ยะไส้เผือก

ขนมเปี๊ยะไส้เผือก

ขนมเปี๊ยะไส้เผือกไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้เผือกไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้เผือกไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้เผือกไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมไหว้พระจันทร์

ขนมไหว้พระจันทร์

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำ

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำ

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้งาดำไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะใหญ่ไข่บึ้ม

ขนมเปี๊ยะใหญ่ไข่บึ้ม

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็มครึ่งฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็มเต็มฟอง

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักงาดำไข่เค็มเต็มฟอง