การจัดส่ง

  • ส่งทาง Kerry ทั่วประเทศ
  • กรุงเทพฯ บริการส่งโดย Line Man , Grab
  • มารับขนมที่ นวมินทร์ 159 ได้ค่ะ